logo

Werkboek 2 cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken


Tijdens het volgende gesprek constateert behandelaar dat mevrouw de Vries toch weer gedronken heeft, hoewel zij aangeeft echt van haar angstklachten af te willen.
Verandertaal heeft per definitie betrekking op het doelgedrag (zoals niet meer drinken een therapieopdracht, het trainen van vermijding of het maken van een registratieopdracht.Bijvoorbeeld agenda mapping agenderen.Er zijn ook behandelsituaties waarin het de vraag is refundable damage deposit vrbo of het ethisch verantwoord is om motiverende gespreksvoering toe te passen, bijvoorbeeld in geval van een suïcidewens.Tot twee glazen is het enigszins oppeppend, daarna word je trager géant casino marseille la valentine telephone door alcohol.Het vertrouwen in veranderen kan door de behandelaar ook vergroot worden door samen te zoeken naar eerdere succeservaringen of sterke kanten van de cliënt.Tot slot MGV kan worden beschouwd als een van de meest innovatieve en snelst groeiende psychologische behandelmethodieken.Figuur 3 Verklaringsmodel voor motiverende gespreksvoering (uit: Miller Rose, 2009) De effectiviteit van motiverende gespreksvoering is op voorbeeldige wijze onderzocht.In dit proces staat het vormgeven van veranderafspraken en het versterken van commitment aan deze afspraken centraal.De cliënt houdt de autonomie in wat hij doet, en hoe en wanneer.MGV is ontwikkeld vanuit het werken met cliënten met problematisch middelengebruik, maar is inmiddels van toepassing gebleken in tal van situaties waarin gedragsverandering het doel.Voor hen is een dronken opa ook niets hoor!' Henk reageert: 'Nee, dat wil ik ook niet en dat helpt.Hij werkt vanuit de sociale werkvoorziening bij een bedrijf als magazijnhulp.Anders dan motiverende gespreksvoering is socratisch motiveren non-directief: de ambivalentie van de cliënt wordt onderzocht, waarbij voors en tegens van verandering evenveel aandacht krijgen.In dit kader zijn er enkele protocollen verschenen waarin bijvoorbeeld een CGT-behandeling gecombineerd wordt met MGV, al dan niet in combinatie met psychofarmaca, bijvoorbeeld in de behandeling van cliënten met een psychotische stoornis (Barrowclough., 2010).Wat is er prettig?Uitgeverij Boom Amsterdam issn De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd.Zo zijn positieve gevolgen voor de gezondheid, bijvoorbeeld een betere lichamelijke conditie als gevolg van stoppen met drinken, niet voor iedereen het hoogste goed.In een behandeling heeft de cliënt soms al een duidelijke hulpvraag Ik wil weer goed kunnen slapen of bepaalt de context van de hulpverlening (bijvoorbeeld de verslavingszorg) de focus van het gesprek.Ondanks de negatieve langetermijngevolgen kan ongezond gedrag als te veel alcohol drinken vaak lekkerder, prettiger of aantrekkelijker zijn dan gén alcohol drinken.Ten slotte betekent acceptatie ook dat de behandelaar de sterke kanten en inzet van de cliënt erkent.
Die vier processen zijn: engageren, focussen, ontlokken en plannen.

Ontlokken Bij MGV gaat de behandelaar op zoek naar de eigen motieven voor verandering, door te vragen naar de doelen, waarden en zienswijzen van de cliënt.

Sitemap