logo

Besplatno igri casino


besplatno igri casino

Kada padne lijevi tucet pripisujem drugi broj na brojani niz srednjeg i desnog tuceta i precrtam brojeve na broj.
Bolje to izgleda u tablici dolje: Sistem možete po želji prilagoditi, postoji vie mogućnosti.Rezultat je casino bad gastein dresscode takav da sam nakon deset dana igranja sistema Fibonacci na 3 tuceta za 800 euro bogatiji.28 i 25, 19 i 22, 13 i 16, 7 i 10, 1.Većinom sa minimalno 100 postotnim dobitkom, nekada i puno vie.Volio sam tražiti informacije o timovima te uglavnom na internetu tražiti igraima sve moguće, pa napraviti raun kakve anse imam na pobjedu.Kada sluajno ne stigne u toku 8 do 9 spina broj, istu etvrtinu poinjem otpoetka, tako da ne izgubim previe veliki kapital.Ali za sada je dosta klaenja na valute, idemo na rulet.Isto tako trebamo da na padnu barem 2 druga broja iz istih streeta.Znam jo dva meusobno slina sistema koja polaze od prethodnog.Sistem 4-2 je slian.Otvorio sam rauna kod Casina Euro i tamo sam uložio 500 euro.
Kada padne jedna boja 6x iza sebe, poinjem ulagati na drugu pomoću Labouchere, sa takvom razlikom da nemam niz 12345., ali samo.
Trenutno se mi razbistrio jedan sistem koji polazi od saznanja da brojevi imaju tendenciju vraćati se i ponavljati.


Sitemap